| English
usaid banner

Editorial Board

 

Ukrainian neurological journal

scientific and practical specialized periodical

 

,  , ²-.

Editor

Head of the Department of Neurology,
O. O. Bogomolets National Medical University,
Doctor of medical sciences, Professor
 

Larysa Sokolova

 

Editorial board

Yu. I. Holovchenko (Kyiv)
H. M. Drannik (Kyiv)
V. P. Lyseniuk (Kyiv)
T. S. Mishchenko (Kharkiv)
O. K. Naprieienko (Kyiv)
V. Z. Netiazhenko (Kyiv)
V. I. Tsymbaliuk (Kyiv)
T. M. Cherenko (Kyiv)

 

Editorial staff

N. Yu. Bachynska (Kyiv)
V. I. Bobrova (Kyiv)
I. A. Hryhorova (Kharkiv)
O. M. Dziuba (Kyiv)
I. M. Karaban (Kyiv)
O. A. Kozolkin (Zaporizhzhia)
V. V. Kuznietsov (Kyiv)
M. I. Lisianyi (Kyiv)
S. P. Moskovko (Vinnytsia)
O. A. Mialovytska (Kyiv)
T. I. Nehrych (Lviv)
S. S. Pshyk (Lviv)
H. H. Skybo (Kyiv)
O. V. Tkachenko (Kyiv)
S. I. Shkrobot (Ternopil)
V. Caso (Italy)
J. M. M. C. Ferro (Portugal)
V. Lisnic (Moldova)
E. Trinka (Austria)


Executive secretary

V. S. Melnyk


Publisher


Services


Partners


Advertisers


Subscribe
© VIT-A-POL